function formValidation(form){if(form.q.value.length==0){alert("Er dient eerst een zoekterm te worden ingevuld");return false;}form.q.value="frankiewils.be"+form.q.value;} frankiewils.be
Welkom op de website van Frankie Wils
U heeft (nog) geen toegang